Hobi adalah kegemaran; kesenangan istimewa pada waktu senggang, bukan pekerjaan utama.